Dansk Søvnapnø Forenings formål er;
At fremme kendskabet til Søvnapnø og at arbejde til fordel for mennesker, der er ramt af Søvnapnø eller hermed beslægtede sygdomme.

Med udgangspunkt i dette formål har bestyrelsen i juni 2021 udarbejdet en Vision, Mission og Strategi for foreningen.

Strategien er udmøntet i 6 fokusområder, der sætter rammerne for bestyrelsens arbejde.

 • Vi går i dialog med og samarbejder med Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner med det mål at sikre ensartet og den bedste behandling for alle søvnapnø patienter.
 • Vi har som mål, at være i kontakt med alle de danske søvnklinikker i forhold til at afdække medlemmernes generelle mulighed for behandling af sygdommen.
 • Med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen fra maj 2021 vil vi arbejde for:
  – Større opmærksomhed på søvnapnø hos praktiserende læger
  – Kortere ventetid på, at komme i behandling
  – Bedre information til patienterne
  – Bedre vejledning i anvendelsen af CPAP/BIPAP og valg af maske
  – Bedre opfølgning på igangværende behandling af søvnapnø
 • Vi afholder medlemsmøder, årsmøder og holder foredrag om søvnapnø med det formål at udbrede viden om søvnapnø og øge antallet af medlemmer.
 • Vi deltager i relevante konferencer og fora med det formål at få viden om den nyeste forskning indenfor søvnapnø.
 • Vi arbejder for at øge samarbejdet med søsterorganisationer i de andre nordiske lande med det formål at få erfaring med de bedste behandlingsmetoder.