Her er en række links der kan være interessante for personer der lider af søvnapnø.

Faglig visitationsretningslinje for voksne med søvnapnø – læs mere HER

Diagnostik og behandling af obstruktiv søvnapnø – en medicinsk teknologivurdering – læs mere HER

Du kan læse alt om dine rettigheder som patient på Sundhed.dk  – HER

Læs mere om frit sygehusvalg HER

Vær opmærksom på at følgende patientrettigheder er midlertidigt sat i bero pga. Corona

Rettighederne er sat i bero for at sikre kapacitet til at behandle patienter med akutte eller livstruende sygdomme, blandt andet patienter med Coronavirus, der har behov for intensiv behandling.

Retten til hurtig udredning

Ret til at vælge privathospital (Udvidet frit sygehus-valg)

Ret til at vælge privathospital i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger (Udvidet frit sygehusvalg)

Oplysningspligt ved henvisning til hospitalet

(Jf. Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirus 2019)

Gældende rettigheder (før Coronakrisen)

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning

Du kan frit vælge sygehus, når du skal undersøges eller behandles. Du har også ret til at blive udredt inden for en måned. Hvis ventetiden på en behandling overstiger 30 dage, har du desuden ret til at vælge behandling på et privathospital.

Frit sygehusvalg

Som borger i Danmark har du ret til frit sygehusvalg. Det betyder, at du frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles.

Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil henvises til. Du har også mulighed for at tage kontakt til en patientvejleder i din bopælsregion for at få yderligere information om dine rettigheder.

Begrænsninger i forhold til frit sygehusvalg

Der findes nogle begrænsninger. Læs herom på sundhed.dk

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et andet sygehus.

Find ventetider for behandlinger på www.mitsygehusvalg.dk

Udvidet frit sygehusvalg

Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner. Du kan finde privathospitalerne og -klinikkerne på www.sygehusvalg.dk

Begrænsninger i forhold til det udvidede frie sygehusvalg

Også her findes der nogle begrænsninger: læs herom på www.sundhed.dk

Find privathospitaler- og klinikker og deres behandlinger under ordningen udvidet frit sygehusvalg på www.sygehusvalg.dk

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et andet sygehus, et privat hospital eller en klinik.

Hvad betyder min ret til hurtig udredning?

Når du er henvist til et sygehus, har du ret til at få undersøgt, hvad du fejler inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Hvis hospitalet ikke selv kan udrede dig inden for 30 dage, skal din bopælsregion undersøge om andre offentlige hospitaler – eller de private hospitaler, som de samarbejder med – kan lave udredningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har du ret til at vælge at blive udredt på et privathospital.

Tager udredningen mere end en måned, skal du have en udredningsplan. Udredningsplanen skal som minimum indeholde information om næste undersøgelsestid og – sted, og såfremt det er muligt oplysninger om eventuelle øvrige undersøgelser.

Udgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed, Vejledning om helbredskrav til kørekort, August 2017.
Regler der specifikt omhandler søvnapnø findes på side 33-35.
Vejledningen findes HER

Forum for mænds sundhed
Forening med det overordnede formål at forbedre mænds sundhed. Der findes mange gode informationer på deres hjemmeside HER

Mad for livet
På denne hjemmeside findes mange gode informationer og sundhed og kost. Anette Harbech Olesen har ofte hjulpet Dansk Søvnapnø Forening med gode råd og information til vores medlemmer. Læs mere HER