Som medlem af Dansk Søvnapnø Forening er du med til at styrke vores indsats indenfor oplysning omkring sygdommen og arbejdet for at forbedre og ensrette patienternes behandling.

Du gør det muligt for os at gennemføre også de store, tunge projekter, der kræver økonomiske midler, men som vi ved, er med til at gøre en forskel, der både kan ses og mærkes.

Samtidig har det stor betydning, at vi taler på mange menneskers vegne. For jo flere vi er, des større gennemslagskraft har vi, når vi vil påvirke de beslutningstagerne. Jo flere vi er – jo mere bliver der lyttet!

Kontingentsatser

  • 300 kr. pr. år for privat medlemskab
  • 400 kr. pr. år for husstandsmedlemskab
  • 500 kr. pr. år for støttemedlemskab, f.eks. leverandører og behandlere.

Hvis du melder dig ind efter 1. oktober, gælder din kontingentindbetaling også det efterfølgende år.
Du kan læse vores Privatlivspolitik HER

Som medlem af Dansk Søvnapnø Forening

 • Får du en forening i ryggen, der arbejder for at forbedre dine behandlingsvilkår
 • Får du 4 gange om året et medlemsblad – enten i papirform eller elektronisk
 • Får du mulighed for at deltage i medlemsmøder, såvel regionale som det årlige landsmøde
  Her er der altid spændende foredragsholdere, mulighed for at se det seneste nye udstyr i form af maskiner og masker, samt tid til erfaringsudveksling
 • Har du mulighed for at ringe til eller maile til vores administrative medarbejder og vores bestyrelse, der altid vil være dig behjælpelig med at besvare dine spørgsmål
 • Får du tilsendt vores informationsfolder og det lille søvnapnø-kort, som du altid bør have på dig i tilfælde af indlæggelse på sygehus
 • Bliver du holdt orienteret om, hvad der sker af forskning på søvnapnøområdet
 • Får du mulighed for rabat hos forskellige virksomheder som foreningen har indgået samarbejde med.

Virksomhederne som foreningen på nuværende tidspunkt har indgået aftale med er:

 • Værløse Madrassnedkeri
 • Somnomed
 • VICO Medicare
Medlem af Dansk Søvnapnø Forening