Søndag den 18. april blev der afholdt generalforsamling i Dansk Søvnapnø Forening.

På grund af restriktionerne var årets møde virtuelt og kun få af os var samlet hos vores administrative medarbejder i Nibe.
Mødet gav os rigtig god erfaring med et virtuelt setup og vi håber at vi i fremtiden kan bruge dette i kombination med fysisk fremmøde til medlems- og årsmøder.
Medlemmer af foreningen kan læse referatet fra generalforsamlingen under punktet For medlemmer.