Ny professor i diabetesforebyggelse vil skabe samarbejde på
tværs af sektorer.

Dagens Medicin skriver i sin artikel: Kristine Færch er
ny professor i diabetesforebyggelse. Hun vil udvikle nye
interventioner – gerne i samarbejde med personer i høj
risiko for diabetes, de praktiserende læger og
kommunerne.
…»Det er oplagt at hjælpe folk, inden de får diabetes, i
stedet for først at sætte ind, når de har fået diagnosen.
Derfor skal vi fokusere på tidlig forebyggelse. Det vil
både gavne det enkelte menneske og samtidig spare
samfundet for rigtig mange penge på den lange bane,«
siger hun..

For hende at se er der to muligheder for at sikre den
tidlige forebyggelse. Der er de strukturelle tiltag, som
politikerne primært er ansvarlige for, såsom at
differentiere afgifter på sunde og usunde fødevarer og
sikre gode forhold for cyklister og fodgængere og derved
gøre det lettere at leve sundt i Danmark.
»Hvis man kan få rigtig mange danskere til at leve blot
en smule sundere, kan det gøre en stor forskel for
folkesundheden,« siger Kristine Færch.

Samarbejde på tværs af sektorer
Og så er der de mere individorienterede tiltag, der kan
hjælpe særligt udsatte grupper. Her er der behov for at
udvikle og afprøve nye interventioner og gerne i
samarbejde med personer i høj risiko for diabetes, de
praktiserende læger og kommunerne.

Forebygge diabetes og følgesygdomme
Kristine Færch vil i sit professorat forsøge at skabe
evidens for effektive strategier, der kan forebygge
diabetes og følgesygdomme i befolkningen.
I øjeblikket undersøger hun såkaldt ‘tidsbegrænset
spisning’ i et studie, hvor det ikke handler så meget om,
hvad den enkelte spiser, men mere om at spise inden for
et kortere tidsrum i løbet af dagen. Det kan eksempelvis
være, at man kun spiser i løbet af 10 timer på en dag og
faster de resterende 14. Denne strategi har i mindre
studier vist sig at føre til vægttab og forbedringer i
appetit og stofskifte.