Ny vejledning om livsforlængende behandling og genoplivning
begrænser den enkeltes rettigheder til at fravælge
genoplivning.

Dagens Medicin bragte den 8.11.2019 en artikel om
konsekvenserne af den nye vejledning.

De nye regler betyder nemlig, at svækkede ældre ikke har
retten til at sige nej til at blive genoplivet, hvis de
falder om med hjertestop på et plejehjem. Kun hvis ældre
har en sygdom kan de få lov at frabede sig genoplivning.

I artiklen kritiserer Anders Beich, formand for Dansk
Selskab for Almen Medicin (DSAM) den nye vejledning.
”Ifølge DSAM handler det først og fremmest om at
respektere borgerens ønske, og en borger skal have lov
til at afgøre, hvornår nok er nok”, siger Anders Beich.

»Vi er åbenbart så bange for, at vi nærmer os aktiv
dødshjælp, så det kommer til at fremstå som om, man
næsten skal have lægens tilladelse til at dø. Man kan
ikke bare være habil og gammel og bede om, at man ikke
vil genoplives. Der mangler noget autonomi for den ældre
habile medborger i lovgivningen,« siger Anders Beich.
Minister ind i sagen.

Flere organisationer er dog som DSAM kritisk over for de
nye vejledninger. Ældre Sagen kalder ændringerne “dybt
bekymrende” i et høringssvar, og Danske Patienter finder
det også problematisk, at vejledningen “reelt har
indskrænket patienternes selvbestemmelse”.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har i et svar til
Folketinget oplyst, at han vil sætte emnet på dagsordenen
på et møde i februar 2020 med bl.a. Folketingets
sundhedsordførere.

Læs mere her