Mange frygter hospitalsindlæggelser grundet risikoen for
infektioner.

På Aalborg Universitetshospital har man iflg. Aalborg:nu
påvist, at mundhygiejne også har indflydelse på at undgå
infektioner på sygehuset.
Systematisk mundhygiejne inden operation kan reducere
antallet af infektioner med 50 % viser projekt, der nu
skal bredes ud til hele Aalborg Universitetshospital.
Helt konkret har deltagerne i projektet i to dage før
operationen børstet tænder fire gange dagligt og
efterfølgende skyllet mund med Klorhexidin gluconat, der
virker bakteriedræbende.
Projektet er udført som samarbejde mellem Hjerte-
Lungekirurgisk Afdeling Region Nordjylland og Center for
Kliniske Retningslinjer og med støtte fra
Sundhedsministeriet.