Professor og forskningsleder på Steno Diabetes Center
Copenhagen, Peter Rossing, modtager som den første dansker
international pris for forskning i diabetes og
hjertekarsygdomme.

Den internationale forskningspris i diabetes og
hjertekarsygdomme Edwin Bierman Prisen går for første
gang til en dansker. Professor og forskningsleder på
Steno Diabetes Center Copenhagen, Peter Rossing, har
netop fået tildelt prisen.

»Han har med sin forskning ydet unikke bidrag til
forståelse diagnostik, behandling af diabetes og
hjertekarsygdom og har en lang række både danske og
internationale forskningsresultater inden for området
diabeteskomplikationer,« står der.
Peter Rossing har bl.a. undersøgt værdien af
ultralydsundersøgelse, CT, MR og PET scanning af
hjertekarsystemet som middel til at finde ellers skjult
hjertekarsygdom hos personer med diabetes. Han har
desuden forsket i at finde nye biomarkører, der kan
identificere de personer med diabetes, der har særlig
risiko for at udvikle komplikationer i hjerte og nyrer,
og han har undersøgt behandlinger, der skal nedsætte
risikoen for udvikling af hjertekarsygdom hos personer
med diabetes.