Iflg Dagens medicin anderkender WHO til maj kroniske
smerter som sygdom, og ikke alene et symptom på en sygdom.

Det vil betyde mere præcise diagnoser, og mere målrettet
behandling, mener én af de danske smerteeksperter, der har
deltaget i det forberedende arbejde

Kroniske smerter skal ikke længere opfattes som et symptom
på en sygdom, men som en diagnose på linje med andre
sygdomme. Det er konsekvensen af den kommende opdatering af
det internationale sygdomsklassifikationssystem ICD .