Steno Diabetes Center i Nordjylland åbner iflg. Region
Nordjyllands hjemmeside diabetes-hotline til patienter og
sundhedspersonale, der har brug for rådgivning.

Poul Erik Jakobsen, der er direktør for det nyetablerede
center, mener, at den nye diabetes-hotline vil give
tryghed til borgere med diabetes.
»Samtidig ser vi et behov for rådgivning til
sundhedsfaglige, når de står med et akut spørgsmål om
diabetes på eksempelvis et bosted eller plejehjem,« siger
han.
Hotlinen er betjent af sygeplejersker fra Region
Nordjyllands fire diabetesambulatorier eller sengeafsnit
i Aalborg, Thisted, Farsø og Hjørring/Frederikshavn.
Hotline skal afhjælpe akutte situationer
Det nye tilbud henvender sig til voksne med diabetes,
pårørende, praktiserende læger og andre
sundhedsprofessionelle, som kan ringe ind og få akut
rådgivning.