Dagens Medicin omtaler i dag at et nyt dansk studie
bekræfter, at type 2-diabetes er fem forskellige sygdomme

Et nyt dansk studie bekræfter resultaterne fra et meget
omtalt svensk studie, som tidligere i år viste, at type
2-diabetes ikke blot er to, men hele fem forskellige
sygdomme. Den nye klassificering kan få betydning for,
hvordan type 2-patienter skal behandles.

Diabetes er ikke to, men hele fem forskellige sygdomme.
Det konkluderer et stort svensk studie, der verden over
fik stor medieomtale, efter at det blev publiceret i det
videnskabelige tidsskrift The Lancet Diabetes and
Endocrinology i marts i år. Resultaterne fik ikke lov til
at stå alene længe. Studiets hovedpointe er nemlig
allerede blevet underbygget af et nyt dansk studie, hvis
resultater netop er blevet publiceret i tidsskriftet
Diabetes-Metabolism Research and Reviews. Ligesom det
svenske studie forklarer det danske studie, hvorfor ikke
alle patienter med type 2-diabetes har effekt af
blodsukkersænkende medicin, samt hvorfor nogle i højere
grad rammes af komplikationer som f.eks. diabetisk
øjensygdom eller hypoglykæmi.

Konsekvensen af den fejlagtige tilgang til type 2-
diabetes er, efter hans overbevisning, at mange patienter
får forkert behandling. Leif Groops håb er, at studiet
med tiden vil føre til en mere individualiseret
behandlingstilgang, der ved at kombinere de eksisterende
interventioner og lægemidler på markedet optimerer den
enkelte patients livskvalitet.
Det danske studie forholder sig ikke til komplikationer
eller lægemidler. Det ser alene på, om gruppen af type 2-
patienter kan inddeles i undergrupper, hvis man ser på
insulinproduktion og -følsomhed. Alligevel når de frem
til den samme hovedkonklusion som svenskerne: Type 2-
diabetes er en meget heterogen sygdom.

»Vores studie viser, at ikke alle patienter producerer
for lidt insulin og har insulinresistens. Nogle patienter
har kun det ene eller det andet. Hvis alle patienter
bliver behandlet mod begge dele – som det er tilfældet i
dag– bliver de overbehandlet,« siger Henning Beck-
Nielsen, professor, endokrinologisk afdeling, OUH.