Oprettelse af regionale råd

Synlighed er en vigtig opgave for foreningen. Det er det regionale råds opgave at arbejde lokalt, såvel for at være med til at udbrede kendskabet til søvnapnø som for at støtte medlemmerne. Det kan f.eks. være i form af oplysningsmøder, medlemsmøder, uddeling af pjecer samt diverse arrangementer. En del medlemmer har måske også mere lyst til diskutere deres eventuelle problemer i forbindelse med søvnapnø med en lokal, end med en person, der sidder langt væk.

I forbindelse med oplysningsmøder tilbyder vi at komme i diverse lokalafdelinger og holde information om søvnapnø. Det kan f.eks. være lokalafdelinger af Ældresagen, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen m.v.

Foreningen arbejder på at få oprettet lokalråd i alle de fem danske regioner. Der har længe været et lokalråd i Region Nordjylland.  Har du som medlem lyst til at være med til at gøre en forskel, og indgå i et lokalråd, så kontakt foreningen på snork@snorker.dk