Formålet med behandlingen af søvnapnø er at opnå en uforstyrret søvn med normal vejrtrækning uden vejrtrækningspauser. Dette gøres ved at sørge for, at luftvejene ikke lukker til under vejrtrækning.

Den mest almindelige behandlingsform er natlig behandling med CPAP. Det er også den eneste behandlingsform der pt. er tilskudsberettiget – altså gratis for patienten.

CPAP
CPAP er en forkortelse af Continuous Positive Airway Pressure, som betyder konstant positivt luftvejstryk. Udstyret består af en næsemaske, en luftslange og en luftkompressor (luftblæser). Via næsemasken blæses et lille overtryk ned i svælget, som holder luftvejene udspilede. På denne måde fjernes snorkelyd og vejrtrækningspauser (apnøer), ligesom iltforsyning og søvnkvalitet bedres. Det medfører i langt de fleste tilfælde, at trætheden om dagen forsvinder og energien og livskvaliteten kommer tilbage. Ofte oplever man, at allerede efter få nætters behandling, vågner man og er betydelig mere udhvilet og frisk end tidligere. CPAP behandling er i langt de fleste tilfælde en livslang behandling.

Når diagnosen søvnapnø er stillet på hospitalet, får du gratis udleveret en CPAP.

Mange søvnapnøpatienter har forskellige tilvænningsproblemer, når de skal vende sig til at sove med CPAP-maskinen. Det kræver tilvænning at sove med en CPAP, men for langt hovedparten resulterer det i en langt bedre søvn, så vær tålmodig.

En indmeldelse i Dansk Søvnapnø Forening giver mulighed for at komme i kontakt med andre søvnapnø patienter, som kender til problemerne på egen krop. De vil kunne give gode ideer og tips, og foreningen er altid klar med vejledning og rådgivning.

Vægttab:
Hvis man er overvægtig kan vægttab i nogle tilfælde hjælpe, så man får langt færre apnøer, I nogle tilfælde kan vægttab helt helbrede søvnapnøen. Vi ved dog at mange søvnapnøpatienter er så trætte at de ikke har det fornødne overskud til at komme i gang med vægttab, før de er kommet i behandling for deres søvnapnø.

Positionstræner
Positionstrænere er egnet til personer med let / moderat søvnapnø, hvor hovedparten af apnøerne forekommer i rygleje. Med positionstræneren lærer man at ligge på siden, hvorved apnøerne kan reduceres eller helt fjernes. Nogle få steder i landet tilbyder man at behandle med positionstræner, men lagt de fleste steder, er udgiften til en positionstræner for egen regning. En positionstræner koster (2018) godt 4.000 kr. Før man køber en positionstræner har man mulighed for at teste den.

Tandskinner
Tandskinner er en forholdsvis ny behandlingsform. Desværre er der p.t ingen tilskud til tandskinnebehandling, så det er for patientens egen regning. Man sover med tandskinne om natten. En tandskinne skubber underkæben en lille smule fremad og derved skabes der mere plads i svælget.

Der er efterhånden foretaget en del forskning omkring tandskinnebehandling som alternativ til CPAP-behandling, Her i Danmark har overlæge ved Nykøbing Falster Sygehus Niels Petri skrevet et meget anerkendt studie om tandskinnebehandling,

Såfremt CPAP-behandlingen ikke kan kompensere fuldt ud for søvnapø, så kan det i nogle tilfælde være en god ide at supplere CPAP-behandling med tandskinnebehandling.

Tandskinnebehandling kan også stå alene. De bedste resultater opnås ved let til moderat søvnapnø, men det har også i nogle tilfælde vist sig at kunne være effektfuldt ved svær søvnapnø.

Der er dog flere ting man skal være opmærksom på hvis man vil forsøge sig med en tandskinne:

  • En tandskinne skal altid tilpasses af en tandlæge med indgående kendskab til og erfaring med at tilpasse tandskinner til søvnapnø
  • Tandlægen skal sikre, at man ikke f.eks. får løse tænder, får kæbeledsproblemer m.v. pga. tandskinnen.
  • Man skal jævnligt til kontrol for at sikre at der ikke opstår problemer under vejs.
  • Når man har haft sin tandskinne en tid og føler den fungere, så tilrådes det, at man kontakter sin søvnklinik for at få foretaget en kontrolregistrering, der kan vise effekten af tandskinnen.
  • Det skal understreges, at ingen tandskinner passer til alle, og at ikke alle kan få god effekt af tandskinnebehandling.

Såfremt man overvejer at få fremstillet en tandskinne kan det være en god ide at spørge tandlægen om vedkommende evt. refunderer halvdelen af beløbet, såfremt man ikke får effekt af tandskinnen.

En tandskinne koster 4.000 – 10.000 kr. og pris og kvalitet følges som bekendt ofte ad.

Operation
I nogle tilfælde tilbydes søvnapnøpatienter en operation. De mest almindelige indgreb er fjernelse eller reduktion af mandler, fjernelse af polypper, oprettelse af en skæv næseskillevæg. Der findes også andre og mere sjældne former for operationer som behandling for søvnapnø.

Alternative forslag til behandling af søvnapnø
Der findes på nettet mange forskellige forslag til behandling af snorken og søvnapnø. I Reklamerne skelnes ofte ikke i mellem snorken og søvnapnø. Nogle præparater virker måske mod snorken, men ikke mod søvnapnø.

Følgende kan nævnes: næsedråber, næsebøjle, plastre til at sætte på næsen, snorkealarm på armen, snorkepuder, tungefremfører, samt billige tandskinner, som man selv skal tilpasse m.m..

Fælles for alle disse er, at effekten for det meste er helt udokumenteret, når det gælder søvnapnø, og at de som regel ikke er afprøvet i større (klinisk kontrollerede) forsøg rettet mod søvnapnø.