Bælum den. 3. september 2020

Kære medlem

Foreningens årsmøde og generalforsamling i marts måtte udsættes/aflyses på grund af Covid-19.

Det er nu muligt at afholde møder med op til 100 personer. Vi vil derfor nu afholde foreningens generalforsamling.

 

Denne afholdes på Vissenbjerg Storkro lørdag d. 3. oktober 2020 kl.  13:00.

 

Program for dagen:

13:00 mødes vi alle på Vissenbjerg Storkro og foreningen vil være vært ved en let frokost i form af   smørrebrød

14:00 Generalforsamling 2020 starter

15:30-16:00 Generalforsamling forventes afsluttet

 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 5. Godkendelse af budget for år 2020.
 6. Fastsættelse af kontingent for år 2021.
 7. Valg af formand: Kurt Lerras var på valg, men fratrådt pga. sygdom
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Rosa Veidiksen (genopstiller ikke pga. sygdom)
 9. Ekstra ordinært valg af bestyrelsesmedlem: Allan Johansen ønsker at udtræde af bestyrelsen
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 12. Behandling af indkomne forslag
 13. Eventuelt

 

Af hensyn til Covid-19 er tilmelding nødvendig, skulle der komme flere tilmelding end vi må mødes udsættes generalforsamling yderligere.

 

Tilmeldingen til generalforsamlingen kan ske til mail snorker@snorker.dk eller via vores hjemmeside

https://medlem.snorker.dk/event .

Ved spørgsmål er I meget velkommen til at skrive en mail eller kontakte foreningen på tlf. 3542 4126.

 

Vel mødt.

 

Dansk Søvnapnø Forening