Dansk Søvnapnø Foreningen skulle have haft holdt årsmøde og
generalforsamling i weekenden 28. og 29.marts

Dette måtte vi udsætte på grund af conoro-virussen. Hvornår det bliver muligt at holde møde og generalforsamling vides endnu ikke.
Vi arbejder på evt. at kunne holde en mail-generalforsamling, da det jo er vigtigt at få vedtaget budgettet for 2020. Mere herom følger.

Foreningens formand Kurt Lerras har flere gange oplyst, at han af forskellige årsager overvejede af stoppe som formand, primært på grund af helbredsmæssige årsager.
Kurt Lerras har netop meddelt bestyrelsen at han stopper som formand med udgangen af marts 2020, og det har den øvrige bestyrelse måttet tage til efterretning. Her følger Kurts korte afskedshilsen til foreningen, medlemmerne m.m:
”Jeg beklager at måtte meddele, at jeg ser mig nødsaget til at stoppe som formand for Dansk Søvnapnø Forening.
Der er flere årsager til at jeg stopper og den altoverskyggende er hensyntagen til min familie og mit helbred.
Jeg stopper som formand for foreningen med udgangen af marts 2020, men lader en dør stå på klem for måske at arbejde for at etablere lokalråd i hovedstaden og på Sjælland. Jeg står naturligvis til rådighed for bestyrelsen i det omfang den finder behov for dette.
Jeg ønsker foreningen og alle medlemmerne alt det bedste fremover, det samme til bestyrelsen og foreningens administrative medarbejder”.

Vi har i skrivende stund ingen formandsemne i kikkerten. Vi arbejder på højtryk for at finde en egnet person, der er villig til at overtage dette. Skulle der i medlemskredsen være en person der kunne tænke sig at påtage dette arbejde, hører vi meget gerne nærmere.
Umiddelbart efter påske vil vi udsende en orientering om den midlertidige styring af foreningen indtil vi kan holde generalforsamling med valg af bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen
Dansk Søvnapnø Forening