Kære medlem.

Der er utrolig mange informationer, man skal følge med i, i denne tid grundet Coronaen.

Der afholdes næste hver anden dag pressemøder med nye retningslinjer. Det kan være svært at navigere rundt i disse nyheder, og se hvilke informationer, der er aktuelle for den enkelte.

Som søvnapnøpatient er det vigtigt at vide, at de generelle patientrettigheder er suspenderede frem til den 31.12.2020.

En række patientrettigheder gælder ikke efter 19. marts 2020, hvis:
• din tid bliver udsat eller aflyst fra 19. marts
• du bliver indkaldt fra 19. marts

På grund af situationen med Coronaen gælder disse rettigheder midlertidigt ikke:
• Ret til at vælge privathospital (Udvidet frit sygehusvalg) i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger
• Retten til hurtig udredning
• Ret til at vælge privathospital (Udvidet frit sygehusvalg)
• Oplysningspligt ved henvisning til sygehus
• Retten til jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet

Du kan ikke klage over, at disse rettigheder er
suspenderet.

Rettighederne er suspenderet for at bevare kapacitet til at behandle patienter med akutte eller livstruende sygdomme. Bl.a. patienter med coronavirus, der har behov for intensiv behandling.

Det betyder for alle, der er i behandling, at man må forvente, at det er betydeligt vanskeligere at få en tid til kontrol, og at man må forvente at kontroller primært fungere telefonisk og ikke ved direkte fremmøde.

For de, der har fået stillet en diagnose, men endnu ikke er kommet i behandling må man forvente betydeligt længere ventetider på behandling.

For de, der har mistanke om søvnapnø, men som endnu ikke har fået stillet en diagnose, må der ligeledes forventes betydelige ventetider.

Søvnklinikkerne kører på nedsat blus. Foreningen har netop fået informationer om, at man så godt som på hele landets søvnklinikker har stoppet for ikke akut aktivitet, og at kontroller primært vil foregå ved telefonkonsultationer eller telemedicinske løsninger.
På mange søvnklinikker har man måtte afgive personale til mere trængte områder, f.eks. Corona-afsnit.

Men bemærk at akutte patienter altid kan få hjælp. Det er så den enkelte søvnklinik, der afgør, hvornår der er tale om et akut behov, der skal reageres på.

Vi er i Dansk søvnapnø Forening meget bekymrede for de lange ventetider, når der igen åbnes op for almindelig drift. Vi vil naturligvis gøre det, der er i vores magt for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. P.t. er der desværre absolut intet at gøre i den retning, men vi
lover at vi nøje vil følge udviklingen. Vi opfordrer til at vise forståelse.

Lige nu vil vi bede dig have forståelse for ventetiderne. Absolut ingen har ønsket denne situation. Personalet på søvnklinikkerne knokler det bedste de har lært, og ville hjertens gerne kunne yde en bedre service end de har mulighed for pt.

Hold dig orienteret på foreningens hjemmeside www.søvnapnø.dk. I denne Coronatid lægger vi ofte nyheder på hjemmesiden.

Det gælder fortsat, at hvis du har bekymringer i forbindelse med din søvnapnøbehandling og har brug for et godt råd eller en snak, så er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, jf. det seneste nyhedsbrev.

Til brugere af Søvncenter Nord i Aalborg: Her bedes man benytte Tlf. 97 66 26 26 i denne coronatid.

Hvis det lykkes for os at skaffe telefonnumre til akuttelefoner på andre søvnklinikker, vil vi løbende lægge dem på hjemmesiden under Nyheder.

Pas godt på dig selv og andre – det gør vi!
De bedste hilsner fra
Dansk Søvnapnø Forening