Dansk Søvnapnø Forenings lægefaglige konsulent Jan Ovesen,
speciallæge i søvnmedicin og ØNH sygdomme skriver følgende.

“Velbehandlet obstruktiv søvnapnø medfører ikke øget risiko
for Covid-19 infektion. Man skal tage de samme
forholdsregler som andre raske mennesker, som
Sundhedsstyrelsen anbefaler.