Kære medlem
Dette nyhedsbrev er en nødvendig og ansvarlig konsekvens af
den nuværende Coronasmitte, som vi er p.t. oplever.

I Dansk Søvnapnø Forening har vi et særligt ansvar over
for personer med søvnapnø og deres pårørende i en tid med
corona-smitte, og for at sikre sundhedsvæsnet de bedste
vilkår for at kunne håndtere denne vanskelige situation
og efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vi har på denne baggrund besluttet at handle efter
situationens alvor. I den kommende tid vil vi være meget
forsigtige for at undgå at udbrede smittefare.

Efter statsministerens seneste pressemøde har Dansk
Søvnapnø Forening besluttet at melde følgende ud til jer,
som gælder for alle fra dags dato, og i første omgang,
frem til og med påske, tirsdag den 14. april:

– Frem til den 14. april gennemfører Dansk Søvnapnø
Forening ikke aktiviteter og arrangementer, der enten er
målrettet personer med søvnapnø, eller hvor både
frivillige, medlemmer og andre interesserede tænkes at
deltage. Dertil aflyses alle Dansk Søvnapnø Forenings
aktiviteter.

– Konkret betyder det, at alle lokale og regionale
aktiviteter aflyses frem til den 14. april. Det vil sige
fx: Årsmødet, medlemsmøder, mødeaktiviteter som
bestyrelsesmøder og regionsmøde, deltagelse på
messestande. Aflysningerne vil komme til at fremgå i
kalenderen på hjemmesiden.

– På hjemmesiden vil der findes information til alle om
situationen. Det er vigtigt, at alle Dansk Søvnapnø
Forenings frivillige henviser til dette site i stedet for
selv at forsøge at besvare de mange spørgsmål.

– Dansk Søvnapnø Forening vil være behjælpelig med at
finde svar af de officielle kanaler, for de medlemmer,
der har brug for det. Har man spørgsmål eller bekymringer
af mere personlig karakter, er man som altid meget
velkommen til at ringe til Dansk Søvnapnø Forening. Dette
må I også meget gerne kommunikere til medlemmer og
pårørende”

Med venlig hilsen

Kurt Lerras
Formand