Hvis storkonflikten udvikler sig, kan det få stor betydning
for Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region
Sjælland.

HK har varslet, at alle deres medlemmer i Region Sjællands
Koncern IT er udtaget til strejke, hvis en konflikt skulle
opstå. Region Hovedstadens it-afdeling CIMT er i samme båd.
Begge afdelinger, der står for drift og udvikling af
Sundhedsplatformen. Det skriver SN.dk