Konfliktvarsel er sendt ud for 1.850 læger indenfor
specialerne radiologi og anæstesiologi.Det drejer sig om
1.100 speciallæger (både overlæger og afdelingslæger) og
ca. 750 yngre læger, der er udtaget til strejke.

Som vi kan se det vil det kun i megen lille omfang komme
til at berøre søvnapnøbehandlingen, og her vil det så vidt
vi kan se kun være aktuelt på respirationscentrene.

Vi håber jo stadig på at konflikten kan undgås, men bliver
den aktuel vil det blive fra 4. april.