Så er årets første nyhedsbrev klar.

Kære medlem.
Så nærmer vi os med hastige skridt Årsmødet 2020. Vi synes også denne gang, vi kan præsentere et spændende program og håber på en dejlig weekend med stor tilslutning. Årsmødet holdes i år på Vissenbjerg Storkro Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg. Program for årsmødet lørdag den 28. marts 2020 13.00 – 13.15 Velkomst ved formand Kurt Jakob Lerras

13.15 – 14.30 Foredrag ved afdelingslæge Eva Kirkegaard Kiær fra Rigshospitalet, Dansk Center for Søvnkirurgi om: “Udredning og kirurgisk behandling af obstruktiv Søvnapnø”

14.30 – 14.50 Pause med kaffe og te

14.50 – 16.00 Foredrag ved overlæge Poul Jennum fra Rigshospitalet, Dansk Center for Søvnmedicin om: ”generelle aspekter, nationale data, herunder børn, voksne, sociale, uddannelse, arbejds- og helbredskonsekvenser mv.” 16.00 – 16.30 Tandskinner, ved foreningens konsulent Ellinor Wolff

16.30 – 16.50 Pause

16.50 – 17.30 Erfaringsudveksling

17.30 – 18.30 Pause

18.30 Middag og hyggeligt samvær

Program for årsmødet søndag den 29. marts 2020

09.00 – 09.15 Velkomst ved formand Kurt Jakob Lerras

09.15 – 10.00 Leverandørudstilling

10.00 – 10.20 Pause med kaffe og te

10.20 – 11.30 Foredrag af sygeplejerske Lonnie Snejstrup og sygeplejerske Helle Corydon OUH Svendborg Søvnklinik om: ”Hvad kan jeg selv gøre, når søvnapnøbehandlingen ikke fungerer for mig” samt ”Projekt omhandlende tryk / sår / røde næser” m.m.

11.30 – 11.45 Pause

11.45 – 13.15 Ordinær Generalforsamling

13.15 – 14.15 Frokost

Værelserne er først ledige fra lørdag kl. 14.00 Dagsorden generalforsamling søndag den 29. marts 2020 kl. 11.45

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
5. Godkendelse af budget for år 2020.
6. Fastsættelse af kontingent for år 2021.
7. Valg af formand: Kurt Lerras modtager genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Rosa Veidiksen modtager ikke genvalg
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Behandling af indkomne forslag
12. Eventuelt

Tilmelding til årsmødet er nu lagt på hjemmesiden, hvor man også kan se priser og forskellige valgmuligheder i forbindelse med arrangementet. Du finder tilmeldingen på
ww.søvnapnø.dk; menuen foreningen og medlemsweekend 2020 Tilmeldingen sker efter ”først til mølle princippet” så skynd dig at tilmelde dig. Sidste tilmelding 2. marts 2020

Med venlig hilsen

Kurt Lerras
Formand